Innhold av miljøfremmede stoffer/forurensningskomponenter i bygningsmaterialer kan forårsake et problem i forbindelse med frakt og deponering av bygningsavfall, f.eks. ved bygningsrenovering, ombygging eller riving av bygg.

DMR er sentralgodkjent til prosjektering og gjennomføring av miljøkartlegging og miljøsanering av bygg – tiltaksklasse 1, 2 og 3.

DMR kan være behjelpelig med å foreta de nødvendige dokumentasjonsanalyser og inngå avtaler med miljømyndighetene om undersøkelses- og dokumentasjonsomfang.

DMR har stor erfaring med undersøkelse av bygningsmaterialer for innhold av:

  • PCB,
  • bly
  • klorparafiner
  • asbest
  • mugg og sopp.

I menyen til venstre kan du lese mer om DMRs rådgivningstjenester innenfor disse områdene.

DMR er ISO 9001:2015 sertifisert.