Miljøkartlegging av bygg

Miljøkartlegging av bygg

DMR Miljø og Geoteknikk utfører miljøkartlegging og utarbeider miljøsaneringsbeskrivelse for alle tiltaksklasser. Vi har sentral godkjenning og kan erklære ansvarsrett innenfor tiltaksklasse 1, 2 og 3 for fagområdet miljøsanering, med funksjon som prosjekterende.

I forbindelse med riving eller rehabilitering av bygg trer ofte krav om miljøsaneringsbeskrivelse inn. Miljøsaneringsbeskrivelsen sikrer at eventuelt farlig avfall blir håndtert forsvarlig og verner helse og miljø fra å komme i kontakt med skadelige stoffer.  

DMR har gjennom lang erfaring fra bygge- og anleggsprosjekter utarbeidet en rapport som er et praktisk og lett verktøy ute på byggeplass; alle funn er oppstilt på en enkel måte og er godt beskrevet med tanke på innhold, plassering og håndtering. Vi skreddersyr alltid rapporten til ditt prosjekt og størrelse. Miljøkartleggingsrapporten kan også brukes som hjelpemiddel ved estimering av prisbærende poster i anbud.   Vi har bred erfaring med kartlegging av bygg for bl.a. innhold av:

  • asbest
  • BFH
  • ftalater
  • klorparafiner
  • KFK/HFK/HKFK
  • tungmetaller
  • PAH
  • PCB
  • pentaklorfenol.

DMR kan bistå med miljøsaneringsbeskrivelse av alle typer tiltak, asbestanalyse, mycometer-air- og materialprøver, foreta nødvendige dokumentasjonsanalyser og inngå avtaler med miljømyndighetene om undersøkelses- og dokumentasjonsomfang. Vi har i tillegg erfaring med kjemikalier og avfallshåndtering, og kan være behjelpelig med utførelse og spørsmål knyttet til regelverk, dokumentasjon, merking, emballering, håndtering og levering.

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud.

I menyen kan du lese mer om DMRs rådgivningstjenester innenfor disse områdene.

DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001.

Oslo


Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail

Trondheim

Nothing found