DMR er sentralgodkjent til prosjektering og gjennomføring av miljøkartlegging og miljøsanering av bygg – tiltaksklasse 1, 2 og 3.

Innhold av miljøfremmede stoffer/forurensningskomponenter i bygningsmaterialer kan forårsake et problem i forbindelse med sanering, frakt og deponering av bygningsavfall, f.eks. ved bygningsrenovering, ombygging eller riving av bygg. Utfordringene kan være mange, i form av farlig avfall og gjensatte kjemikalier.

Sopp og råte i konstruksjoner er et vanlig problem i både eldre og nye bygg, og avdekkes ofte i forbindelse med rehabilitering. Ved påvisning er det viktig å stoppe fukttilgang og kartlegge omfang. Ekte hussopp er skadelig for mennesker og må saneres for å sikre et sunt inneklima.

Leveringsplikten sikrer at helse- og miljøfarlige stoffer fases ut av kretsløpet og ikke akkumulerer hos virksomheter eller kommer på avveie. Alt fra bilverksteder til entreprenørvirksomheter kommer i befatning med farlig avfall.

I forbindelse med riving eller rehabilitering av bygg trer ofte krav om miljøsaneringsbeskrivelse inn. Miljøsaneringsbeskrivelsen sikrer at det farlige avfallet blir håndtert forsvarlig og verner arbeidstakere og tredjeperson fra å komme i kontakt med helseskadelige stoffer. Vi har lang erfaring med kartlegging av bygg for blant annet innhold av:

  • PCB,
  • klorparafiner
  • asbest
  • tungmetaller
  • ftalater
  • KFK/HKFK/HFK
  • mugg og sopp.

DMR kan bistå med å foreta nødvendige dokumentasjonsanalyser og inngå avtaler med miljømyndighetene om undersøkelses- og dokumentasjonsomfang. Vi har i tillegg erfaring med kjemikalier og avfallshåndtering, og kan være behjelpelige med utførelse og spørsmål knyttet til regelverk, dokumentasjon, emballering, håndtering og levering.

DMR er ISO 9001, ISO 14001 og ISO 45000 sertifisert.

I menyen til venstre kan du lese mer om DMRs rådgivningstjenester innenfor disse områdene.