Fuktskader kan føre til store skader og problemer med inneklima. Fukt kan komme fra terreng, sprukne rør, lufteventiler og sprekker i konstruksjoner.

En lekkasje eller muggskade som er tørket ut kan fortsatt være problematisk. Det er derfor viktig å sørge for at skaden er fagmessig utbedret for å hindre oppblomstring av mugg tiår etter.

DMR kan bistå deg ved måling og rådgiving vedr. fuktskader.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.