Gjenbruk av forurensede masser

Gjenbruk av forurensede masser

DMR har vært rådgiver på prosjekter hvor det er gjenbrukt lettere forurensede masser. Prosjektene er typisk etablering av støyvoller, diker og fjellsikring.

DMR sine oppgaver har primært vært å utarbeide søknader om gjenbruk av masser med tilhørende risikovurderinger, kontroll og overvåkningsprogrammer.

Det kan være en tidkrevende prosess å innhente de nødvendige tillatelsene.

Gjenbruk av lettere forurenset/forurenset jord kan medføre en vesentlig miljøgevinst. En synliggjøring av miljømessige fordeler vil ofte være en stor fordel under søknadsprosjektet, like som en god risikovurdering og grundig dokumentasjon på forkant normalt kan spare mye tid i søkeprosessen.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Oslo


Mikael Nielsen
Daglig leder
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef
Miljøgeolog

+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail