In situ-opprensing av forurenset grunn

In situ-opprensing av forurenset grunn

Dersom det konstateres forurensning i grunnen kan det bli nødvendig å fjerne forurensningen.

Nivået av opprensingen vil ofte avhenge av hvor stor risiko det er for at forurensningen belaster helse og miljø. Formålet kan være å fjerne en aktuell miljørisiko, sikre at eiendommen kan bli frigitt til ønskes arealbruk eller at eiendommen skal renses helt opp.

Opprensingen avtales i tett dialog med kunden og miljømyndighetene for å velge den mest miljømessige og prisgunstige metode.

Den mest brukte metoden til opprydding av forurenset grunn er fortsatt utgraving. Det er imidlertid utviklet en rekke metoder for in-situ opprensninger (altså tiltak hvor forurensningen renses på eiendommen) til opprydding av forurenset grunn, sediment og grunnvann.

I visse tilfeller hvor det ikke kreves en helt ren grunn etter opprensingen/saneringen kan in-situ opprensninger være økonomisk fordelaktige å bruke, fremfor en tradisjonell oppgravingsløsning.

Metodene gjør det mulig å fjerne forurensningskomponenter fra jorda uten utgraving og deponering av forurenset grunn. Det kan også være helse- og miljømessige fordeler ved in-situ opprensninger.

Videre har metodene fordelen av at eiendommen normalt vil kunne brukes uinnskrenket under saneringsperioden, hvor det ved graveløsningene kan være problematisk å bruke eiendommen i den perioden gravearbeidet gjennomføres, hvilket kan medføre et betydelig driftstap og sjenanse i hverdagen.

In-situ opprensningen har også fordelen av at grunnvannet kan renses samtidig med grunnen. Det unngås derfor at det etter gravearbeidet skal foretas en selvstendig grunnvannsrensning.

In-situ opprensningen kan videre prosjekteres og drives slik at oppryddingen relativt raskt får løst et akutt problem, f.eks. avdamping til overliggende bygninger.

DMR har samlet utført mer enn 100 in-situ opprensninger hvor det er brukt en rekke forskjellige metoder. Metoden avhenger av prosjektet, hvor bl.a. formålet med opprensning, forurensningskomponenter og geologiske forhold er med på å påvirke løsningen.

DMR har også deltatt i forsknings- og utviklingsprosjekter om kontroll og prøving av mange ulike typer in-situ opprensninger.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Mikael Nielsen
Daglig leder
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail