På Miljøringens møte på Hamar i Norge hadde DMR en presentasjon om klorerte løsningsmidler og risiko for inneklima. I presentasjonen er det redegjort for hvilke industrivirksomheter som har brukt klorerte løsningsmidler og hvor det kan forventes risiko for inneklima under norske forhold.

Eventuelle spørsmål vedrørende presentasjonen kan rettes til utviklingsleder Poul Larsen (pla@dmr.dk), og presentasjonen kan lastes ned på høyre side.