På Miljøringens møte i Hammerfest hadde DMR en presentasjon om hvordan akuttiltak etter fyringsoljesøl håndteres i Danmark. I presentasjonen er det blant annet redegjort for oljeselskapenes felles forsikringsordning for villatankeiere, samt hvordan en akutt forurensning håndteres optimalt for å minimere spredning, og dermed også minimere kostnader. Danske erfaringer er dessuten satt i en norsk kontekst.

Eventuelle spørsmål vedrørende presentasjonen kan rettes til utviklingsleder Poul Larsen (mailto:pla@dmr.as), og presentasjonen kan lastes ned her: Temamøte Miljøringen – Hammerfest -Poul_Larsen