Forurensningsundersøkelser utføres ofte i forbindelse med f.eks. kjøp/salg av eiendom, ønske om endret arealbruk eller undersøkelse av miljørisiko i forhold til arealbruk, inneklima, grunnvann eller resipient.

Utarbeidelse av risikovurderinger er derfor en naturlig del i utførelsen av forurensingsundersøkelser.

Risikovurderingen brukes til å vurdere om en opprensning er nødvendig og i fastlegging av det nødvendige opprensningsnivå og -metode til f.eks. inneklimasikring.