Uttak og analyse av jordprøver

Uttak og analyse av jordprøver

Det er ofte krav om jordprøve i forbindelse med gravearbeid og håndtering av jord. Konstateres det forurensing er det normalt krav om det skal utarbeides en tiltaksplan.

DMR analyserer mange jordprøver hvert år og kan derfor sikre gode priser på kjemiske analyser.

DMR har tilgang på både lett og mobilt boreutstyr, slik at det for eksempel kan tas prøver i hager uten vesentlige skader på planter eller dekke. Vi har også deltatt i utviklingen av en spesialrigg, som raskt og effektiv kan utføre boringer og ta prøver under dekke, veier og parkeringsplasser.

I de tilfellene det allerede er gravmaskin tilstede på eiendommen tas prøver ofte som en kombinasjon av gravemaskin og håndbor for å minimere omfanget og størrelse av nødvendige prøvegravningene.

DMR har gradvis utarbeidet standarder for avrapportering på mange forskjellige typer oppdrag og kan, ved utbredt bruk av standarder, effektivisere og reduseres tidsforbruket til gjennomføring av denne type oppgaver. Vi oppfatter små prøvetakningsoppgaver som like viktige som store og kompliserte oppgaver, og har forskjellige konsepter for å løse de forskjellige oppgavetypene.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud på uttaging og analyse av jordprøver.

Oslo


Mikael Nielsen
Daglig leder
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef
Miljøgeolog

+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail