DMR Miljø og Geoteknikk AS utfører undersøkelser på gipsdeponi i Holandsvika i Vefsn kommune for Fylkesmannen i Nordland. Gipsdeponiet leder til omfattende luktgener i området omkring idet det frigis sulfid til luft og vannmiljø.

De miljøtekniske undersøkelser er rettet mot å utarbeide en tiltaksplan som skal gi anbefalinger om hva som bør gjøres videre for å få ryddet opp og/eller sikret gipsdeponiet, slik at avgass og lukt problematikken blir redusert/minimert til et akseptabelt nivå.