Geoteknisk prosjektering

Geoteknisk prosjektering

DMR Miljø og Geoteknikk AS kan bistå med geoteknisk rådgivning i alle faser at et byggeprosjekt – fra reguleringsplan, utførsel av grunnundersøkelser til prosjektering av fundamentering og spuntvegg.

DMR har bred erfaring med både mindre og større prosjekter. Eksempler på oppgaver som løses innen geoteknisk prosjektering er:

  • Vurdering av graveskråningen.
  • Prosjektering av fundamentering.
  • Vurdering av områdestabilitet.
  • Prosjektering av spuntvegg og byggegrop.
  • Prosjektering av grøft med åpen graving eller grøftekasser.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Mads Harpøth
Sivilingeniør, geotekniker
+47 913 73 034
E-mail