DMR Miljø og Geoteknikk AS samarbeider med flere boreentreprenører og kan utføre geotekniske grunn- og laboratorieundersøkelser over hele landet.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Jonas Hjelme
Kontorleder
Senior geotekniker

+47 934 58 534
E-mail