Planlegging, koordinering, gjennomføring og rapportering av grunnundersøkelser

Planlegging, koordinering, gjennomføring og rapportering av grunnundersøkelser

DMR Miljø og Geoteknikk AS bistår en lang rekke kunder med geotekniske undersøkelser, både i det offentlige og i det private, i forbindelse med nybygg. DMR kan bidra i forbindelse med oppføring av f.eks.:

  • næring- og lagerbygg
  • boligbygg
  • landbruksbygg.

Geotekniske undersøkelser kan ofte med fordel kombineres med miljøtekniske undersøkelser, enten i form av konkrete forurensingsundersøkelser ved kjente punktkilder, eller som dokumentasjon i forbindelse med etterfølgende massehåndtering.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Mads Harpøth
Sivilingeniør, geotekniker
+47 913 73 034
E-mail