Geotekniske grunn- og laboratorieundersøkelser

Geotekniske grunn- og laboratorieundersøkelser

DMR har samarbeidsavtaler med flere boreentreprenører slik at vi kan tilby å utføre geotekniske grunnundersøkelser i hele Norge, både på land og i sjø.

DMR råder over eget geoteknisk laboratorie hvor vi utfører rutineforsøk på 54mm sylinder og poseprøver.

I DMR er vi opptatt av å levere rådgivning av høy kvalitet så vi sikrer oss alltid at undersøkelser blir utført i henhold til relevant NGF-melding eller ISO-standard.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Bjarni B. Kristjánsson
Fagsjef, geotekniker
+47 90 23 35 93
E-mail