Kartlegging av kvikkleire

DMR Miljø og Geoteknikk AS kan bistå med kartlegging og vurderinger i kvikkleiresoner.

Vi utfører blant annet faregradsvurdering av kvikkleiresoner, og geoteknisk vurdering i forbindelse med f.eks. byggesøknad.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Jonas Hjelme
Kontorleder
Senior geotekniker

+47 22 12 02 03
E-mail