Kartlegging av kvikkleire

Kartlegging av kvikkleire

DMR Miljø og Geoteknikk AS kan bistå med kartlegging og vurderinger i kvikkleiresoner.

Vi utfører blant annet faregradsvurdering av kvikkleiresoner, og geoteknisk vurdering i forbindelse med f.eks. byggesøknad.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Isiris Haugen
Kontorleder
Geotekniker

+47 467 08 808
E-mail