DMR Geoteknikk tjenestegjør en lang rekke kunder, både i det offentlige og i det private, i forbindelse med nybygg, f.eks. innenfor følgende typer av oppgaver:

  • Bolig- og sommerhus.
  • Forretnings- og boligeiendommer.
  • Slamtanker og landbruksbygg.

Geotekniske undersøkelser kan ofte med fordel kombineres med miljøtekniske undersøkelser, enten i form av konkrete forurensingsundersøkelser ved kjente punktkilder, eller som dokumentasjon i forbindelse med etterfølgende massehåndtering.