Vurdering av områdestabilitet for tilbygg og enebolig

Vurdering av områdestabilitet for tilbygg og enebolig

Når det planlegges et nytt tiltak vil kommunen som regel stille krav om at områdestabiliteten vurderes av geotekniker. Dette gjøres vanligvis med utgangspunkt i NVE veileder 1/2019 – Sikkerhet mot kvikkleireskred.

DMR Miljø og Geoteknikk AS kan utføre innledende analyse og vurdering av konkrete tiltak og dermed gi rådgivning om hvordan et tiltak kan utføres tryggest mulig. 

Vi utfører også vurdering av områdestabilitet for mindre tiltak som tilbygg og mindre driftsbygninger.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Bjarni B. Kristjánsson
Fagsjef, geotekniker
+47 90 23 35 93
E-mail