DMR Miljø og Geoteknikk AS kan bistå med geoteknisk rådgivning og prosjektering i forbindelse med refundamenteringsprosjekter slik som f.eks. utgraving av kjelleretasje eller utbedring av fundamentering etter setningsskader.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.