DMR Miljø og Geoteknikk AS kan bistå med geoteknisk rådgivning i forbindelse med reguleringsarbeid og reguleringsplaner.

Vi utfører blant annet ROS-analyser for kartlegging av naturfarer slik som skred, flom osv.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.