DMR Miljø og Geoteknikk kan bistå med uavhengig kontroll iht. PBL for fagområdet geoteknikk på både prosjektering og utførelse.

Vi kan også bistå med tredjepartskontroll av prosjektering og faregradsvurdering av kvikkleireområder.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.