Projektering av VA-tiltak, vei og samferdsel

DMR Miljø og Geoteknikk AS kan bistå med geoteknisk rådgivning, grunnundersøkelser og prosjektering av geoteknikk for både vei, samferdsel og VA-tiltak.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Jonas Hjelme
Kontorleder
Senior geotekniker

+47 934 58 534
E-mail