Projektering av VA-tiltak, vei og samferdsel

Projektering av VA-tiltak, vei og samferdsel

DMR Miljø og Geoteknikk AS kan bistå med geoteknisk rådgivning, grunnundersøkelser og prosjektering av geoteknikk for både vei, samferdsel og VA-tiltak.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Isiris Haugen
Kontorleder
Geotekniker

+47 467 08 808
E-mail