Inneklimaundersøkelser

Inneklimaundersøkelser

Hvis det ved de innledende undersøkelser viser seg, at der er et inneklimaproblem, vil det typisk være nødvendig med en mere omfattende undersøkelse av problemets omfang.

Det vil i denne forbindelse, typisk være nødvendig å foreta en rekke supplerende undersøkelser for nærmere å kartlegge forurensningens beliggenhet og nivå og foreta en vurdering av hvordan forurensningen spredes til inneklimaet.

Disse undersøkelser vil typisk omfatte supplerende poreluftundersøkelser. Disse kan utføres på en rekke måter, ved omkostningene og sikkerheten vedr. vurderingen av forurensningens omfang og den risiko forurensningen utdør, kan minimeres.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail