Radon er en radioaktiv og kreftfremkallende gas, som dannes av den faste stoff radium, som finnes overalt i jorden i varierende mengder. Der er store geografiske forskjeller over de typiske radonkonsentrasjoner i jorden.

Radon er i mange lande den neststørste årsak til lungekreft etter tobakksrøyking. Den vesentligste kilde til radon i boliger er inntrengning fra den underliggende jord. Radon kan hverken ses, luktes eller smakes.

Radon trenger typisk inn i bygninger gjennom revner i kjellergulv og terrengdekk, men f.eks. også gjennom utettheter ved rørgjennomføringer.