Muggsopp

Muggsopp

DMR Miljø og Geoteknikk har lang erfaring innen analyse og prøvetaking av muggsopp. Ved mistanke om sopp i konstruksjoner og bygg, må arten og omfang først identifiseres. Det er forskjellige måter å identifisere forekomster på; visuelt, mikroskopering av materialprøver, analyse av støvdeponier, oppdyrkning, mikroskopering av luftprøver og mycometer-tests.

Muggsopp er en stor gruppe hurtigvoksende sopper, som oppstår når bygningsdeler blir utsatt for fukt. Fukt kan komme fra kondens, terreng, sprukne rør eller sprekker i konstruksjoner. Når konstruksjoner blir utsatt for fukt kan det oppstå mugg etter ca. en ukes tid. Angrepene kan være synlige eller skjulte, f.eks. bak tapet, vegger eller gulv. Både synlige og skjulte muggsoppangrep kan gi inneklimaproblemer. Det er derfor viktig at få stanset fukttilgang, bestemme omfang av skader og utbedre problemet korrekt, så inneklimaet ikke belastes.

Avslutningsvis bør den utførte sanering kontrolleres. DMR er gjerne behjelpelige med analyse av muggsopp og kvalitetssikring etter utbedring.

Mugg kan påvirke inneklimaet på flere måter, som f.eks. ved spredning av muggsoppsporer, partikler og avgassing (mVOC). Helseplager kan bl.a. være slimhinneirritasjon, hodepine, konsentrasjonsproblemer, tretthet og luktplager.

DMR kan bistå med analyse av muggsopp på eget laboratorium, likesom vi gjerne er behjelpelig med kontroll etter sanering.


Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail