DMR har lang erfaring innen analyse, prøvetaking og kartlegging av muggsopp. Ved mistanke om sopp i konstruksjoner og bygg må arten først identifiseres. Det er forskjellige måter å identifisere forekomster på; visuelt, mikroskopering av materialprøver, analyse av støvdeponier, oppdyrkning, mikroskopering av luftprøver, MOVOC og mycometer.

Muggsopp er en stor gruppe hurtigvoksende sopper. Ved påvist råte og/eller mugg er det viktig å avgrense området og stoppe eventuell fukttilgang. Fukt kan komme fra terreng, sprukne rør, lufteventiler og sprekker i konstruksjoner.

En lekkasje eller muggskade som er tørket ut kan fortsatt være problematisk. Det er derfor viktig å sørge for at skaden er fagmessig utbedret for å hindre oppblomstring av mugg tiår etter.

Noen muggsopper produserer giftstoffer kalt mykotoksiner. Mykotoksinene er en av de vanligste grunnene til dårlig innemiljø. Soppcellene lager sporer og starter veksten så fort det er tilgang til vann. Muggsopp ødelegger ikke konstruksjoner, men er helseskadelige for mennesker. Helseplager kan bl.a. være slimhinneirritasjon, hodepine, konsentrasjonsproblemer, tretthet og luktplager.

DMR kan bistå med prøvetaking, fuktmåling og rapportering. Det er også mulig å ta ut prøve og levere til oss for analyse.


Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail