DMR Miljø & Geoteknikk AS
Winsnes gate 62
N-2213 Kongsvinger

Tlf. [+47] 93 45 85 34

kongsvinger@dmr.as


Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail
Claus Larsen
Kvalitetssjef
Sivilingeniør

+45 209 50 655
E-mail
Dag Erlend Førsund
Geotekniker
+47 975 79 415
E-mail
Jonas Hjelme
Kontorleder
Geotekniker

+47 934 58 534
E-mail
Mikael Nielsen
Daglig leder
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail
Tine Ryge Doktor
IT- og regnskabssjef
Økonom

+45 407 60 600
E-mail