Mycometer®Surface-test

1 300,- inkl. mva.

Mycometer@surface-testen er en metode utviklet i Danmark. Testen måler soppangrep på materialoverflater. Den patenterte teknologien som anvendes er rask, nøyaktig og meget sensitiv. Muggsoppnivået i Mycometer ® Surface-testen deles inn i tre kategorier:

Kategori A: (MV ≤ 25) Nivået av muggsopp er ikke over normalt bakgrunnsnivå.

Kategori B: (25 < MV ≤ 450) Nivået av muggsopp er over normalt bakgrunnsnivå. Dette
skyldes oftest opphopning av soppsporer i støv, Kategori B kan også skyldes
uttørket muggsopp eller begynnende vekst.

Kategori C: (MV > 450) Nivået av muggsopp er langt over normalt bakgrunnsnivå i inneklimaet og indikerer massiv vekst av muggsopp.

Mycommeter@surface-testen kan bestilles under
Veiledning og opplysningsskjema:


Søk ekspertise

Motta nyhetsbrev fra DMR

© 2021 DMR Miljø og Geoteknikk AS • org.nr. 914 594 529 • E-post: dmr@dmr.as • Telefon: 22 12 02 03