Radonmåling i nybygg og utleieenheter

Fra 589,- inkl. mva.

Ulike boenheter har forskjellige krav knyttet til seg. Dette produktet kan brukes når det ønskes å beregne årsmiddelverdi, noe som kreves for å dokumentere at byggteknisk forskrift overholdes.

I utleieboliger stilles det også krav til radonnivå og dermed radonmåling. I tillegg kan det være hensiktsmessig å utføre målinger ved f.eks. eiendomshandel, for å dokumentere at radonnivået er innenfor anbefalt årsmiddelverdi.

Strålevernsforskriften beskriver hvordan en radonmåling i boliger skal utføres. Målinger utført etter denne prosedyren kan vurderes opp imot anbefalte grenseverdier.

Statens strålevern anbefaler at radonnivået i boligen din er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Det bør utføres tiltak for å redusere radonnivået når det i ett eller flere oppholdsrom overstiger tiltaksgrensen på 100 Bq/m3. Radonnivået i oppholdsrom bør alltid være lavere enn grenseverdien på 200 Bq/m3. For boliger som leies ut er tiltaksgrensen på 100 Bq/m3 og grenseverdien på 200 Bq/m3 et forskriftsfestet krav (strålevernforskriften § 6 femte ledd).

Produktet omfatter:

  • veiledning til oppsetting og registrering i online system.
  • målebokser og analyser.
  • frakt, samt frankert og adressert returkonvolutt.
  • anbefalinger til hvor og hvordan du lett kan plassere målerne.
  • ark hvor eier skal kvittere for at målingene er utført etter gjeldende lovgivning og anvisninger.
  • målerapport med angivelse av estimerte årsmiddelverdier iht. gjeldende lover og regler.

Etter endt måling, pakkes målerne ned i de medfølgende posene og returneres i den frankerte konvolutten. Etter få uker vil du motta en e-post med en målerappport, og DMR vil oversende notat med angivelse av estimerte årsmiddelverdier. Kontakt oss gjerne ved usikkerheter/spørsmål.

Ønsker du profesjonell styring av nevnte måleforløp, hvis f.eks. målerapporten skal brukes ovenfor en tredjepart, kan DMR bistå. Kontakt oss for drøftelse av sak og/eller konkret tilbud.

Søk ekspertise

Motta nyhetsbrev fra DMR

© 2021 DMR Miljø og Geoteknikk AS • org.nr. 914 594 529 • E-post: dmr@dmr.as • Telefon: 22 12 02 03