Radonmåling i nybygg og utleieenheter

Fra 589,- inkl. mva.

Ulike boenheter har forskjellige krav knyttet til seg. Dette produktet kan brukes når det ønskes å beregne årsmiddelverdi, noe som kreves for å dokumentere at byggteknisk forskrift overholdes.

Beskrivelse

I utleieboliger stilles det også krav til radonnivå og dermed radonmåling. I tillegg kan det være hensiktsmessig å utføre målinger ved f.eks. eiendomshandel, for å dokumentere at radonnivået er innenfor anbefalt årsmiddelverdi.

Strålevernsforskriften beskriver hvordan en radonmåling i boliger skal utføres. Målinger utført etter denne prosedyren kan vurderes opp imot anbefalte grenseverdier.

Statens strålevern anbefaler at radonnivået i boligen din er så lavt som det er praktisk mulig å få til. Det bør utføres tiltak for å redusere radonnivået når det i ett eller flere oppholdsrom overstiger tiltaksgrensen på 100 Bq/m3. Radonnivået i oppholdsrom bør alltid være lavere enn grenseverdien på 200 Bq/m3. For boliger som leies ut er tiltaksgrensen på 100 Bq/m3 og grenseverdien på 200 Bq/m3 et forskriftsfestet krav (strålevernforskriften § 6 femte ledd).

Produktet omfatter:

  • veiledning til oppsetting og registrering i online system.
  • målebokser og analyser.
  • frakt, samt frankert og adressert returkonvolutt.
  • anbefalinger til hvor og hvordan du lett kan plassere målerne.
  • ark hvor eier skal kvittere for at målingene er utført etter gjeldende lovgivning og anvisninger.
  • målerapport med angivelse av estimerte årsmiddelverdier iht. gjeldende lover og regler.

Etter endt måling, pakkes målerne ned i de medfølgende posene og returneres i den frankerte konvolutten. Etter få uker vil du motta en e-post med en målerappport, og DMR vil oversende notat med angivelse av estimerte årsmiddelverdier. Kontakt oss gjerne ved usikkerheter/spørsmål.

Ønsker du profesjonell styring av nevnte måleforløp, hvis f.eks. målerapporten skal brukes ovenfor en tredjepart, kan DMR bistå. Kontakt oss for drøftelse av sak og/eller konkret tilbud.

Hvor mange målere trenger jeg?

Boliger: Det skal måles i minst to oppholdsrom, samt minst ett oppholdsrom i hver etasje. Med oppholdsrom menes rom som er i regelmessig bruk. Soverom, barnerom og stue er
klare eksempler. I større boliger må det vurderes å måle i flere oppholdsrom enn minimumskravet i prosedyren.

Boenhet i boligblokk: I boligblokker skal boenheter med bakkekontakt og boenheter i etasjen over, måles. En tradisjonell førsteetasje har per definisjon alltid bakkekontakt, selv om det er kjeller/krypkjeller under. Det er ikke nødvendig å måle radon i boenheter i øvrige etasjer dersom ikke spesielle forhold tilsier dette. Eksempler på spesielle forhold er at blokken ligger i et særlig radonutsatt område eller at andre leiligheter i blokken har målt høye radonnivåer.

Hybler: Hybler eller tilsvarende som deler fellesområde (kjøkken/bad/stue) kan måles som en boenhet. I en ettroms boenhet holder det med ett målepunkt.

I større bygg må antall målere vurderes, i slike bygg er det ofte hensiktsmessig å måle i flere rom enn minimumskravetfor å få oversikt over radoneksponeringen.

Søk ekspertise

Motta nyhetsbrev fra DMR

© 2023 DMR Miljø og Geoteknikk AS • org.nr. 914 594 529 • E-post: dmr@dmr.as • Telefon: 22 12 02 03