Radonmåling

Fra 249,- inkl. mva.

Selv om formålet med radonmålingen kan være av forskjellig art, måles radon best med lukkede sporfilmdosimetere. Ofte ønsker man å kjenne til radonnivået i boliger og bygninger hvor det regelmessig er aktivitet. Omfanget av målinger kan ofte også begrense seg til rom som personer oppholder seg mye i.

Beskrivelse

Målere må kalibreres og forhandlere må vise til dokumenterte rutiner for kvalitetssikrede målinger i henhold til ISO 11665-1 [2] og ISO-11665-4 [3].

Våre målere oppfyller krav iht. ISO 11665-1 [2] og ISO-11665-4 [3]. Når målere bestilles fra DMR Miljø og Geoteknikk får du tilgang til en online-portal hvor opplysninger om målepunkter og måleperiode kan tastes inn.

Dosimetrene kan brukes til alle slags målinger, blant annet ved:

  • ønske om å kjenne radonnivået i et gitt lokale eller bolig, spesielt med hensyn til personens helse.
  • ønske om å lage kontrollmåling og utføre radonsenkende tiltak.
  • ønske om å lage en sommermåling utenfor bygningens oppvarmingssesong (utenfor perioden 15.oktober til 15. april) for å sjekke radonnivået.
  • ønske om å spore inntrengningsveier for radon, f.eks. ved kontrollmåling i teknisk rom.

Dette produktet bør ikke brukes til å dokumentere at gjeldende krav i bygningsreglementet er overholdt. Ønsker du å kunne dokumentere at kravet i bygningsreglementet er oppfylt, så bør du benytte dette produktet.

Siden det er brukeren som selv definerer formålet med målingen, er det ikke noe krav til hvordan målingen utføres. Det er likevel anbefalt at målingen utføres over en periode på 2 mnd. mellom 15. oktober og 15. april. Optimalt bør målingene utføres over 1 år.

Produktet omfatter:

  • veiledning til oppsetting og registrering i online system.
  • målebokser og analyser.
  • frakt, samt frankert og adressert returkonvolutt.
  • anbefalinger til hvor og hvordan du lett kan plassere målerne.
  • målerapport med angivelse av måleresultater.

 

Det medfølger poser til å pakke dosimetrene i, samt frankert returkonvolutt etter endt måling.

Etter kort tid vil du motta en e-post med beskjed om at målerapporten er klar. Ved usikkerhet eller spørsmål angående målinger, kontakt DMR for veiledning.

Ønsker du profesjonell styring av måleutsetting og logging er du velkommen til å kontakte DMR for å motta et uforpliktende tilbud.

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler minimum 2 stk sporfilmer for radonmåling i bolig.

Søk ekspertise

© 2023 DMR Miljø og Geoteknikk AS • org.nr. 914 594 529 • E-post: dmr@dmr.as • Telefon: 22 12 02 03