Radon

Radon

Radon er en naturlig forekommende og radioaktiv edelgass som eksisterer naturlig i grunnen og kan trenge inn i bygninger. Radon trenger inn gjennom revner og sprekker i f.eks.: ringmurer, betongdekker og rørgjennomføringer. Bygningsmateriale, fyllmasse av stein og grunnvann kan også inneholde radon. Når vann fra borebrønner benyttes i dusj og oppvaskmaskiner, luftes radongassen ut og øker konsentrasjoner i inneluft.  

I årene som har gått har det blitt et større fokus på radon, og den tilhørende helsemessige risikoen ved å oppholde seg i lokaler med høye radonnivåer.

I tillegg til stadig flere og nye veiledere, forskrifter og regelverk, er det et omfattende tema å sette seg inn i som privatperson. For å sikre korrekt utførelse av radonmåling er formålene fordelt på forskjellige produkter, slik at du enkelt kan velge den form for radonmåling du har bruk for. 

Det er spesielt viktig å stadfeste om målingene gjøres på bakgrunn av helsemessige årsaker, eller om det er for å dokumentere overholdelsen av byggteknisk forskrift (TEK 17.) Det er markante forskjeller på hvordan målingene skal/kan utføres i forhold til om målingene skal brukes som dokumentasjon eller om de utføres av helsemessige årsaker.

Den avgjørende faktoren for helsemessig påvirkning fra radon er hvor høyt nivået er i inneklimaet i oppholdsrom. Hvor du befinner deg i landet og hvordan type bygg det gjelder har betydning for hvor mye radon som kan trenge inn i bygningen. Mengden radon varierer stort over hele landet, og gassen kan verken ses, smakes eller føles. Det kan derfor kun stadfestes nivåer ved måling.

Hvorfor er radon helseskadelig?

Radon (og radondøtre) emitteres som stråling. Alfastråling trenger ikke gjennom hud og stoppes lett i luft. Gassen er midlertidig skadelig ved innånding og øker risikoen for kreft ved tilstedeværelse av høyere nivåer enn anbefalt. Det er stråler fra radondøtrene som gir mesteparten av bidraget til lungenes dose ved innånding.

Ved innånding vil radondøtrene feste seg til partikler og deretter i lungene (bronkiene, bronkiolene og alveolene) og den radioaktive strålingen herfra kan forårsake skade på andre celler i kroppen.

Innhold (konsentrasjon) av radon i luften angis i enheten becquerel per kubikkcentimeter (Bq/m3). Norge er et av landene i verden med størst radonproblematikk, ikke bare pga. vår geologi, men også pga. vårt kalde klima. Oppvarming av lokaler fører gjerne til undertrykk innendørs, noe som gjør at radon trekker inn gjennom utettheter. Radon kan også komme inn via grunnvann. 

For å sikre korrekte målinger baseres vårt arbeid på internasjonale standarder i henhold til DSA, helsedirektoratet og arbeidstilsynets anbefalinger, hvor analysearbeid utføres av måle-laboratorium med utdannede medarbeidere og dokumenterte arbeidsprosedyrer. Vi har fokus på at måleutstyr skal settes opp og brukes korrekt, slik at det oppnås rettvisende radonmålinger i ditt bygg. 

DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001.

Ta kontakt til DMR for et uforpliktende tilbud.