Kapittel 1.3 i ADR/RID regelverket setter krav til opplæring av personale involvert i transport av farlig gods. Personell skal være kjent med generelle krav i bestemmelsene og opplæringen skal tilpasses de enkeltes arbeidsoppgaver og ansvar. DMR kan skreddersy kurs tilpasset din virksomhet.

Ta kontakt med DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.