I tillegg til å forebygge risiko plikter sikkerhetsrådgiveren å utarbeide årlig rapport for virksomheten. Årsrapporten tar for seg forhold i virksomheten tilknyttet farlig gods. DMR kan skreddersy årsrapporten til din virksomhet. Vi kan bistå med råd angående kvalitetssystem og internkontroll. Interkontrollforskriften setter krav til internrevisjon og vi kan være behjelpelige med standardiserte skjemaer og maler tilpasset din virksomhet.

Ta kontakt med DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.