Det kan ofte oppstå situasjoner og forhold som skaper usikkerhet og behov for rådgivning. ADR/RID regelverket er omfattende og kan være krevende å slå opp i når det ikke brukes aktivt i hverdagen. DMR har god kompetanse og kan være behjelpelige til å finne fram i regelverk og forskrifter. Responstid kan avtales etter virksomhetens behov.

Ta kontakt med DMR for rådgiving eller konkrete tilbud.