Støyberegninger, veier og jernbaner 

Støyberegninger, veier og jernbaner 

I forbindelse med bygge- og reguleringsplansprojekter tilbyr DMR Støy og bygningsakustikk støyberegninger etter felles nordisk Nord2000-beregningsmetode.

Det lages en prosjektspesifikk 3D-støyberegningsmodell hvor støy på fremtidige utearealer og bygningsfasader dokumenteres i en rapport til forskriftsbruk.

Dersom grunnleggende beregninger viser at det er utfordringer i forhold til gjeldende støygrenser, tilbyr DMR utarbeidelse og dokumentasjon av prosjektspesifikke løsningsforslag, for etterlevelse av forskriftskrav.

DMRs mangeårige kompetanse på ekstern støy gjør at de riktige løsningene identifiseres og som alltid defineres i samarbeid med kunden.

Priser for grunnleggende beregning og fullmaktsdokumentasjon starter fra 20.000 + mva, og beregnes ut fra forventet tid på prosjektet. Etterfølgende råd ifm. beregninger, og dokumentasjon av støyreduserende tiltak, tilbys vanligvis etter medgått tid, innenfor en avtalt budsjettramme.

DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001.

Ta kontakt til DMR for et uforpliktende tilbud.

Kontaktperson


Peter Lorenzen
Sivilingeniør
+45 40 76 06 34
E-mail