DMR støtter prosjektutviklere, private grunneiere og energiselskaper med rådgivning innen vannhåndtering, sikring mot kraftig nedbør og klimatilpasning.

Ved å vurdere regnvannshåndtering og stormflosikring fra de tidlige prosjektfasene, kan risikoen for flom minimeres. Samtidig kan vi bidra til at regnvann gir mest mulig verdi for ditt prosjekt. Det kan f.eks. være gjennom blågrønne løsninger som tjener flere formål, vakre regnbed eller enkle måter å lede bort overflatevann fra lavtliggende plener.  

Kontakt oss hvis du har spørsmål eller ønsker konkrete tilbud.


Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail