Environmental Due Diligence – EDD

Environmental Due Diligence – EDD

– rettidig omhu ved handel med fast eiendom

Ved handel med fast eiendom skal mange forhold avklares for fastleggelse av handelsprisen for eiendommen. Et av de vesentligste forhold er vurderinger av mulige omkostninger i tilknytning til jord- og grunnvannsforurensning og skadelige stoffer i bygningsmassen (PCB, bly, skimmel mm.).

DMR Miljø og Geoteknikk AS har mange års erfaring med utførelse av miljømessige vurderinger av mange forskjellige virksomhetstyper.

Ved større handler utføres vurderingene ofte av både selger og kjøper med egne rådgivere. DMR har erfaring med utarbeidelse av vurderingene som en del av salgsdokumentene eller for den mulige kjøper.

Vurderingene utføres i tett samarbeide med kunden og dennes øvrige relevante rådgivere i prosessen. Arbeidet gjennomføres etter internasjonale veiledninger (ASTM) eller etter tilpassede, spesifikke krav fra kunden.

Vurderingene – prosessen benevnes ofte Environmental Due Diligence (EDD) – omfatter tre faser, hvor det ofte kun er den første fase, som utføres.

Fase 1 defineres i full utstrekning ved den amerikanske standard ASTM E1527. Arbeidet omfatter

  • Innsamling av opplysninger fra fysisk/virtuelt datarom
  • Besøk på eiendommen
  • Intervju av relevante medarbeidere
  • Rapportering av relevante data og vurderinger herav, herunder mulige økonomiske omkostninger forbundet med de konstaterte forhold samt anbefalinger.

Fase 2 defineres i full utstrekning av den amerikanske standard ASTM E1903. Arbeidet omfatter

  • Feltundersøkelser av uavklarte forhold, anbefalt i fase 1.
  • Rapportering av undersøkelsene, herunder mulige økonomiske omkostninger til evt. opprensning eller avvergeforanstaltninger.

Fase 3 omfatter gjennomførelse av opprensninger eller avvergeforanstaltninger. Rapporteringen meddeles som utgangspunkt på dansk, engelsk, tysk eller norsk.

DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001.

DMR utfører naturligvis arbeidet med den største diskresjon.

Oppgaver uten for Danmark og Norge kan løses i tett samarbeide med lokale rådgivere.


Søren Nielsen
Fagsjef
Cand.scient., geolog

+45 407 60 638
E-mail