Pump-and-treat

Pump-and-treat

I enkelte situasjoner kan oppumping av grunnvann kombinert med rensing av det oppumpede grunnvannet («pump-and-treat»), være en effektiv løsning for å fjerne forurensning. Dette skyldes både at metoden kan settes i gang raskt, og at den effektivt forhindrer videre spredning av grunnvannsforurensning. I tillegg er metoden godt utprøvd og er pålitelig i drift.

DMRs eksperter på grunnvann håndterer alle typer hydrauliske tester ifm. grunnvannspumping. DMR tilbyr også tjenester innen grunnvannsmodellering for en rekke prosjekter, fra bygge- og anleggsarbeid til større miljøvernprosjekter som innebærer hydraulisk kontroll og rensing av forurenset grunnvann.

Det oppumpede grunnvannet kan renses på flere måter, for eksempel gjennom en oljeutskiller/koalesensutskiller, biologiske filtre, aktive kullfiltre eller andre rensemetoder.

DMR har bred erfaring med forskjellige rensemetoder for grunnvann. Valg av metode og teknologi avhenger blant annet av typen forurensningskomponenter, konsentrasjonen av forurensning og de spesifikke rensekravene.

Pump-and-treat er ofte et av flere alternativer som bør vurderes. Det kan være utfordrende å forutse varigheten av slike tiltak, og effekten avhenger av de hydrogeologiske forholdene på stedet.

For ytterligere rådgivning og spesifikke tilbud, er du velkommen til å kontakte DMR.

Kontaktperson


Jonas Thu Olsen
Hydrogeolog
+47 977 97 512
E-mail