Mulighetsstudier og Due Diligence (EDD)

Mulighetsstudier og Due Diligence (EDD)

DMR har deltatt i flere mulighetsstudier, spesielt for kommuner i forbindelse med vurderinger på hva eiendommer eller områder kan brukes til. I denne prosessen vurderes de miljømessige og geotekniske utfordringene ved forskjellig type bruk av eiendommen/området og hvilke omkostninger det forventes å medføre.  

Tilsvarende har vi utført mange Due Diligence analyser i forbindelse med kjøp og salg av eiendommer eller virksomheter. Analysene omfatter både forurenset grunn, geotekniske forhold og miljøsanering av eventuell eksisterende bygningsmasse på tomta.

Større Due Diligence-analyser utføres normalt etter internasjonale standarder, og deles normalt opp i faser. For mer informasjon, klikk her.  

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Mikael Nielsen
Markedsdirektør
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail