In situ-opprensing av forurenset grunn

In situ-opprensing av forurenset grunn

Dersom det konstateres forurensning i grunnen kan det bli nødvendig å fjerne forurensningen.

Nivået av opprensingen vil ofte avhenge av hvor stor risiko det er for at forurensningen påvirker helse og miljø. Formålet kan være å fjerne en aktuell miljørisiko, sikre at eiendommen kan bli frigitt til ønsket arealbruk eller at eiendommen skal renses helt opp.

Opprensingen avtales i tett dialog med kunden og miljømyndighetene for å velge den mest miljømessige og kostnadseffektive metoden.

Den mest brukte metoden til opprydding av forurenset grunn er fortsatt utgraving. Det er imidlertid utviklet en rekke metoder for in-situ rensing av forurenset grunn, sediment og grunnvann (altså tiltak hvor forurensningen renses på eiendommen).

I visse tilfeller hvor det ikke kreves en helt ren grunn etter opprensingen/saneringen kan in-situ rensing være en et kostnadseffektiv alternativ sammenliknet med tradisjonell masseutskifting.

Metodene gjør det mulig å fjerne forurensningskomponenter fra jorda uten utgraving og deponering av de forurensede massene. Det kan også være helse- og miljømessige fordeler ved in-situ rensing.

In-situ rensing har videre den fordelen at eiendommen normalt vil kunne brukes uinnskrenket under saneringsperioden. Til forskjell vil en graveløsning kunne legge store begrensninger på bruken i anleggsperioden.

In-situ rensing har også den fordel at grunnvann kan renses samtidig med grunnen. Det unngås derfor at det etter gravearbeidet skal foretas en selvstendig grunnvannsrensing.

Rensingen kan prosjekteres og drives slik at oppryddingen relativt raskt får løst et akutt problem, f.eks. avdamping til overliggende bygninger.

DMR har samlet utført mer enn 100 in-situ opprensinger hvor det er brukt en rekke forskjellige metoder. Metoden avhenger av prosjektet, hvor bl.a. formålet med opprensing, forurensingskomponenter og geologiske forhold er med på å påvirke løsningen.

DMR har også deltatt i forsknings- og utviklingsprosjekter om kontroll og prøving av mange ulike typer in-situ opprensinger.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Mikael Nielsen
Markedsdirektør
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail