Gjenbruk av forurensede masser

Gjenbruk av forurensede masser

DMR har vært rådgiver på prosjekter hvor det er gjenbrukt lettere forurensede masser i andre prosjekter. Prosjektene er typisk etablering av støyvoller, diker og fjellsikring.

DMR sine oppgaver har primært vært å utarbeide søknader om gjenbruk av masser med tilhørende risikovurderinger, kontroll og overvåkningsprogrammer.

Det kan være en tidkrevende prosess å innhente de nødvendige tillatelsene.

Gjenbruk av lettere forurenset/forurenset jord kan medføre en vesentlig miljøgevinst. En synliggjøring av miljømessige fordeler vil ofte være en stor fordel under søknadsprosjektet, på samme måte som en god risikovurdering og grundig dokumentasjon på forkant normalt kan spare mye tid i søkeprosessen.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Oslo


Kathrine Navelsaker Klæboe
Kontorleder, miljøgeolog
+47 992 92 070
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail
Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail