Bevissikring ved forurensning

Bevissikring ved forurensning

Bevissikring ved forurensning er blitt en viktig del av vårt arbeid de siste årene, da spørsmål om hvem som har det økonomiske ansvaret for forurensningen ofte dukker opp, og om det foreligger forsikringsdekning. 

Det dreier seg om oppdrag med mange forskjellige ansvarstyper, herunder: 

 • Kontraktansvar f.eks. i forbindelse med utleie av en eiendom til en virksomhet som er forurenset. 
 • Naborettslig ansvar ved forurensing av naboeiendom, f.eks. luftbåret forurensning eller forurensning spredt via grunnvann, overvann, dren eller liknende til naboeiendommen.
 • Entreprenør/håndverkeransvar hvor det er utført arbeid som har gitt mulighet for forurensning, f.eks. manglende pakning på oljeutskiller, feil samling av produktrør i jord, overspenning, skader på rør og oljetank i forbindelse med entreprenørarbeidet.
 • Rådgiveransvar, f.eks. som følge av rådgivningsfeil eller analysefeil. 
 • Produsentansvar, f.eks. oljeutskiller med ikke-oljeresistente pakninger og samlinger. 
 • Erstatningsansvar, f.eks. at det er holdt tilbake informasjon om en forurensning i forbindelse med salg av en eiendom. 
 • Forsikringsansvar, avklaring om forurensningen er omfattet av forsikringsdekning, f.eks. i forhold til eiendomsforsikringer eller miljøansvarsforsikringer. 

Bevissikringen skal typisk avdekke når og hvordan forurensningen har skjedd, og hvem som har ansvaret for den. Det er ofte snakk om et dedikert «detektivarbeid», og omfatter typisk en vurdering og gjennomgang av:

 • Historisk dokumentasjon.
 • Forurensingens utbredelse og omfang.
 • Forurensingstype og stoffsammensetning.
 • Intervju.
 • Teknisk dokumentasjon typisk i forbindelse med forurensningsskader som skyldes skader på installasjoner f.eks. produktrør, tanke eller avløpssystemer. 
 • DMR har vært teknisk rådgiver for mange advokater i tvister om forurensning, og har god oversikt over hva som er viktig i forbindelse med slike tvister.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Mikael Nielsen
Markedsdirektør
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail