Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøkartlegging og miljøsaneringsbeskrivelse

DMR Miljø og Geoteknikk tilbyr tjenester innen miljøkartlegging for bygge- og anleggsprosjekter av alle størrelser. Med spesialisering innen RIM-prosjektering i tiltaksklasse 1, 2, og 3, står vi klare til å adressere selv de mest komplekse utfordringer innen miljø. Vår ekspertise sikrer at ditt prosjekt overholder alle relevante lover og bidrar til en bærekraftig fremtid.

Vår miljøsaneringsbeskrivelse inkluderer forslag til avfallsplan, grundige analyser, plantegninger, fotografisk dokumentasjon, og veiledning for håndtering av farlig avfall. Denne tilnærmingen er designet for å sikre effektiv identifisering og håndtering av miljøfarer, optimalisert avfallsstyring, og minimal miljøpåvirkning.

I tråd med Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9, aktiveres våre tjenester ved vesentlige endringer, riving, eller reparasjoner som involverer mer enn 100 m 2 , eller prosjekter som genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall. Vår metodikk inkluderer destruktiv prøvetaking for å garantere nøyaktige analyser av materialer som potensielt inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, som asbest, PCB, og tungmetaller.

For virksomheter som krever dyptgående kunnskap og ekspertise for å navigere i kompleksiteten av miljøsaneringskrav, tilbyr DMR tilpassede løsninger. Vårt team av erfarne ingeniører og rådgivere er dedikert til å levere høykvalitets rådgivning og støtte, fra initial kartlegging til ferdigstillelse av saneringsarbeid.

Enten ditt prosjekt krever omfattende miljøkartlegging, utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelser, eller spesifikk veiledning for håndtering av farlig avfall, inviterer DMR deg til å ta kontakt for å få konkrete tilbud på rådgivning.

Våre skreddersydde tjenester sikrer at ditt bygge- eller saneringsprosjekt blir gjennomført med høyeste grad av miljøansvarlighet og i overensstemmelse med gjeldende lovverk.

Kontakt DMR Miljø og Geoteknikk for et uforpliktende tilbud og la oss bidra til ditt prosjekts suksess med vår faglighet.


Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail