Oppmåling med drone

Oppmåling med drone

DMR Miljø og Geoteknikk AS har sertifiserte droneførere som er godkjent for flyvning av droner i kategorien A1/A3. Droner er et enkelt og nyttig verktøy med mange bruksmuligheter. Ved kombinasjon av drone og GPS-stasjon, kan DMR samle inn data med høy oppløsning både horisontalt og vertikalt.

Data fra droner kan vurderes visuelt i form av enkle og nøyaktige luftfoto, eller de kan databehandles etter kundens behov til f.eks. terreng- eller 3D-modeller, overflateavrenning ved terrengregulering eller volumberegninger. DMR kan løse oppgaver over hele landet og kan bl.a. løse opgaver innen:

  • Volumberegninger av tomter, jordvoller, utgravinger, bassenger m.m.
  • Nøyaktig oppmåling av områder med henblikk på LAR-løsninger (Lokal Avledning av Regnvann).
  • 3D-modeller av bygninger eller terreng.
  • Høyoppløslige nøyaktige ortofoto (georeferering).
  • Terrengmodeller, samt modellering av nytt terreng.
  • Tilsyn på byggeplasser mm. med behov for mengdekontroll, dokumentasjon og tilsyn.
  • Tilsyn på virksomheter med f.eks. større utendørs opplag.
  • Tilsyn og registrering av naturområder.
  • Skaderegistrering og bevissikring.

Volumberegning og 3D-modell

En rask og effektiv beregning av jordmengder, kan sikre et optimalt grunnlag for prøvetakning, jordhåndtering og innhenting av tilbudspriser på deponering. 3D-modeller kan brukes til å visualisere topografien til et område, kan roteres i alle retninger, og kan brukes ved f.eks. riveprosjekter.

Terrengmodeller og regnvann

Terrengmodell fra droner kan med fordel brukes til modellering av f.eks. klimahendelser og LAR-løsninger (Lokal Avledning av Regnvann).

Hvis du har generelle spørsmål eller spesifikke problemstillinger, er du velkommen til å kontakte oss. Les mer her.

Oslo


Kathrine Navelsaker Klæboe
Kontorleder, miljøgeolog
+47 992 92 070
E-mail

Oslo


Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail

Trondheim


Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail