DMR Miljø og Geoteknikk gjennomfører grunnundersøkelser som brukes til geoteknisk kartlegging og prosjektering, f.eks. til eneboliger, vei, bygg, konstruksjoner og kartlegging av kvikkleire.

DMR kan på bakgrunn av resultatene fra grunnundersøkelsene utarbeide geotekniske beregninger og analyser.

DMR Miljø og Geoteknikk AS tilbyr blant annet følgende tjenester innenfor geoteknikk:

  • planlegging, koordinering, gjennomføring og rapportering av grunnundersøkelser.
  • geoteknisk prosjektering
  • geotekniske grunn- og laboratorieundersøkelser
  • vurdering av områdestabilitet for tilbygg og enebolig
  • kvikkleirekartlegging på kommunedel- og reguleringsplannivå
  • uavhengig kontroll i henhold til PBL
  • uavhengig kvalitetssikring i henhold til NVE veileder 1/2019.

DMR Miljø og Geoteknikk AS har sentral godkjenning og ansvarsrett til å gjennomføre prosjektering av geoteknikk og kontroll av geoteknikk i tiltaksklasse 2.

DMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Bjarni B. Kristjánsson
Geotekniker
+47 90 23 35 93
E-mail