DMR Miljø og Geoteknikk gjennomfører grunnundersøkelser som brukes til geoteknisk kartlegging og prosjektering, f.eks. til eneboliger, veger, bygg, konstruksjoner og kartlegging av kvikkleire.

DMR kan på bakgrunn av resultatene fra grunnundersøkelsene utarbeide geotekniske beregninger og analyser.

DMR Miljø og Geoteknikk AS tilbyr blant annet følgende tjenester innenfor geoteknikk:

  • Planlegging, koordinering, gjennomføring og rapportering av grunnundersøkelser.
  • Forstudier, innspill til reguleringsplan.
  • Prosjektering av fundamentløsninger.
  • Stabilitetsvurderinger og støttekonstruksjoner.
  • Uavhengig kontroll (KPRO og KUTF).
  • Totalsondering, dreietrykk, vingeboring og CPTu med registrering av løsmasser samt opptak forstyrrede og uforstyrrede prøver.
  • Geotekniske laboratorieundersøkelser, herunder rutineundersøkelser, spesialforsøk m.m.

DMR Miljø og Geoteknikk AS innehar sentral godkjenning tiltaksklasse 3.

Kontaktperson


Isiris Haugen
Kontorleder
Geotekniker

+47 467 08 808
E-mail