Arbeidsmiljøledelse via ISO 45001:2018 sertifisering

Arbeidsmiljøledelse via ISO 45001:2018 sertifisering

DMR er autoriseret arbeidsmiljørådgiver i Danmark. Det faller seg derfor naturlig at vi står foran som et godt eksempel for å sikre et bra arbeidsmiljø.

Formålet med vår arbeidsmiljøpolitikk og ledelse, er å skape et sikkert og sunt arbeidsmiljø, forebygge/hindre ulykker og skader, samt fremme helse, trivsel, det utviklende arbeidslivet og arbeidsglede blant medarbeidere. En av DMRs 3 kjerneverdier er medarbeidertilfredshet, helse og trivsel er derfor høyt prioritert. https://www.dmr.as/om-dmr/verdier-misjon-og-visjon/

Ledelsessystemet inneholder f.eks. konkrete målsetninger/KPI’er som omhandler uhell- og statistikkanalyser (løpende, og minst en gang årlig) og trivselsmåling (en gang årlig) blandt medarbeiderne. I forbindelse med trivselsanalysene er det bl.a. satt opp konkrete målsetninger om:

  • NPS >50 (på nøkkelspørsmål om arbeidstrivsel).
  • >85% av medarbeiderne skal kunne anbefale DMR.