Håndtering av deponigass i og rundt bygg

Håndtering av deponigass i og rundt bygg

Ved bygging på eller ved deponier er det viktig å sikre bygge mot at det ikke samles opp
deponigass i eller under bygget.
Det finnes både avanserte viftesystemer og enkle luftesystemer for å håndtere deponigass
under bygninger, hvor det enkleste er bygg som står på peler med god lufting under gulvet.

DMR Miljø og Geoteknikk har lang erfaring med anbefaling av tiltak for å avbøte innsig av
gass i bygg.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail
Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail