Avvergepumping

Avvergepumping

I visse tilfeller kan avvergepumpning, evt. med etterfølgende rensning av opp-pumpet grunnvann, være en opplagt avvergemulighet, dels fordi metoden relativt hurtig kan iverksettes, og dels fordi metoden effektivt sikrer mot ytterligere spredning av grunnvannsforurensinger. Samtidig er metoden relativt driftssikker.

Det opp-pumpede grunnvannet kan f.eks. renses i en olje/koalesensutskiller, i biologiske filtre eller i filtre med aktivt kull.

DMR har erfaring med en rekke metoder til grunnvannsrensning, og har også utarbeidet veiledere i «pump and treat»-løsninger.

Metoden er normalt effektiv og hurtig til å forhindre spredning av forurensning, men har også noen utfordringer da det ofte er vanskelig å forutsi varigheten av avvergepumpninger. Vannavledningsavgifter og driftsomkostninger kan gjøre at metoden ikke er økonomisk fordelaktig. Det er således viktig man på forhånd vurderer livstidskostnaden ved valg av en slik løsning.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Oslo


Mikael Nielsen
Daglig leder
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef
Miljøgeolog

+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail