I visse tilfeller kan avvergepumpning, evt. med etterfølgende rensning av opp-pumpet grunnvann, være en opplagt avvergemulighet, dels fordi metoden relativt hurtig kan iverksettes, og dels fordi metoden effektivt sikrer mot en ytterligere spredning av grunnvannsforurensinger. Samtidig er metoden relativt driftssikker.

Det opp-pumpede grunnvannet kan f.eks. renses i en olje/koalesensutskiller, i biologiske filtre eller i filtre med aktivt kull. DMR har erfaring med en rekke metoder til grunnvannsrensning.

Metoden skal betraktes som et alternativ til andre metoder, da det ofte er vanskeligst å forutsi varigheten av avvergepumpninger. Vannavledningsavgifter og driftsomkostninger kan også gjøre at metoden ikke er økonomisk fordelaktig.