Avvergepumping

Avvergepumping

I visse tilfeller kan avvergepumping, ev. med etterfølgende rensning av lenset grunnvann, være en opplagt avvergemulighet, dels fordi metoden relativt raskt kan iverksettes, og dels fordi metoden effektivt sikrer mot ytterligere spredning av forurensninger i grunnvannet. Samtidig er metoden relativt driftssikker.

Oppumpet grunnvannet kan f.eks. renses i en olje/koalesensutskiller, i biologiske filtre eller i filtre med aktivt kull.

DMR har erfaring med en rekke metoder for rensing av grunnvann og anleggsvann, og har også utarbeidet veiledere i «pump and treat»-løsninger.

Metoden er normalt effektiv til å forhindre spredning av forurensning, men har også noen utfordringer da det ofte er vanskelig å forutsi varigheten av pumpeaktiviteten. Vannavledningsavgifter og driftsomkostninger kan gjøre at metoden ikke er økonomisk fordelaktig. Det er derfor viktig man på forhånd vurderer livstidskostnadene ved valg av en slik løsning.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Oslo


Kathrine Navelsaker Klæboe
Kontorleder, miljøgeolog
+47 992 92 070
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail
Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail