Overvåkning og kontroll

Overvåkning og kontroll

Overvåkning og kontrollprogrammer er en naturlig del av tilsyn ved avfallsdeponier, tillatelser til etablering av mottaksanlegg, in situ-opprensinger og prosjekter hvor det skal foregå naturlig nedbrytning av forurensning. Dessuten er det krav om overvåkning og kontroll i forbindelse med miljøgodkjennelser av potensielt forurensende virksomheter og anlegg. 

Ved overvåkning og kontrollprogrammer er det viktig at det løpende skjer en optimalisering for å sikre at programmene er målrettet mot nettopp det som er problemet. 

DMR har utført dette i forbindelse med mer enn 100 forskjellige prosjekter, fra overvåkning på større avfallsdeponier til overvåkning ved avvergepumping på bensinstasjoner. 

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Oslo


Kathrine Navelsaker Klæboe
Kontorleder, miljøgeolog
+47 992 92 070
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail

Trondheim


Marius Johansen
Kontorleder, MSc Industrial Ecology
+47 920 52 109
E-mail
Rickard Åkesson
Miljøgeolog
+47 404 70 230
E-mail