DMR Oslo

DMR Oslo

DMR Miljø og Geoteknikk AS
Maridalsveien 163
N-0461 Oslo

Tlf. [+47] 22 12 02 03

oslo@dmr.as

Kontorleder i Oslo


Kathrine Navelsaker Klæboe
Kontorleder, miljøgeolog
+47 992 92 070
E-mail

Alle medarbeidere tilknyttet vårt kontor i Oslo


Amund Bråten Rian
Miljøgeolog
+47 952 37 971
E-mail
Audun Erikstein Bjerga
Miljøgeolog
+47 902 73 349
E-mail
Bjarni B. Kristjánsson
Fagsjef, geotekniker
+47 90 23 35 93
E-mail
Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail
Claus Larsen
Daglig leder
Sivilingeniør

+47 913 73 034
E-mail
Jonas Thu Olsen
Hydrogeolog
+47 977 97 512
E-mail
Julie Mariell Andreassen
Miljøgeolog
+45 25 50 55 24
E-mail
Kathrine Navelsaker Klæboe
Kontorleder, miljøgeolog
+47 992 92 070
E-mail
Lars Fredrik Skau
Biolog, miljørådgiver
+47 47 62 02 67
E-mail
Mikael Nielsen
Markedsdirektør
Ingeniør

+47 940 50 000
E-mail
Ole Petter Vimo
Sivilingeniør, geotekniker
+47 48 89 67 86
E-mail
Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail
Richard Turner
Geotekniker
+47 480 78 488
E-mail
Sanchya Rathy
Geotekniker
+47 467 04 097
E-mail
Siv Blyseth
Geotekniker
+47 467 07 907
E-mail
Søren Nielsen
Fagsjef
Cand.scient., geolog

+45 407 60 638
E-mail
Tine Ryge Doktor
IT- og regnskabssjef
Økonom

+45 407 60 600
E-mail