Luftkvaliteten i bygninger kan være belastet med kjemiske stoffer som avgasser fra bygningsmaterialer.

Ved miljøsertifisering av bygninger ved f.eks. DGNB og BREAAM stilles det krav til konsentrasjon av formaldehyd og flyktige organiske forbindelser (TVOC) i luften. Målte konsentrasjoner er avgjørende for om det kan oppnås sertifisering.

DMR kan være behjelpelig med inneklimamålinger som oppfyller kravene til miljøsertifiseringen.

Hvis du tilbud på konkrete saker, kontakt prosjektleder Per Christian Ekre.