Dokumentasjon av luftkvalitet i henhold til DGNB, LEED og BREEAM

Dokumentasjon av luftkvalitet i henhold til DGNB, LEED og BREEAM

Luftkvaliteten i bygninger kan være belastet med kjemiske stoffer som avgasser fra bygningsmaterialer.

Ved miljøsertifisering av bygninger ved f.eks. DGNB, LEED og BREAAM stilles det krav til konsentrasjon av formaldehyd og flyktige organiske forbindelser (TVOC) i luften. Målte konsentrasjoner er avgjørende for om det kan oppnås sertifisering.

DMR kan være behjelpelig med inneklimamålinger som oppfyller kravene til miljøsertifiseringen.

Kontakt oss om du ønsker tilbud på konkrete saker.

Kontaktperson


Per Christian Ekre
Fagsjef, miljøgeolog
+47 905 51 625
E-mail