Inneklima

Inneklima

DMR Inneklima arbeider med en rekke forhold, som er relaterte til bygningers inneklima. Et dårligt inneklima kan føre til økt hodepine, tretthet, irritasjon av øye, nese og/eller luftveier. WHO anslår, at opp mot 30 % av alle nye eller nyrenoverte bygninger, har problemer med inneklimaet. DMR har erfaring i rådgivning om inneklimaproblemer i forbindelse med:

  • PCB.
  • bly.
  • asbest.
  • mugg og sopp.
  • radon.
  • luftforurensing fra eksempelvis trafikk, naborøyk og brenneovner.
  • miljøfremmede stoffer i inneklimaet, f.eks. klorerte oppløsningsmidler eller oljeprodukter.

I menyen til venstre, kan du lese mere om DMR’s rådgivningsytelser innenfor inneklimarelaterte forhold. DMR gir, i tett dialog med kunden, en kompetent rådgivning i forbindelse med undersøkelse av eventuelle inneklimaproblemers omfang og ved skades utbedring til fremtidig sikring av inneklimaet og undersøkelser av bygningsmaterialers innhold av miljøfremmede stoffer. Sistnevnte er ofte relevant i forbindelse med rivning eller renoveringsoppgaver.

DMR’s undersøkelser anvendes ofte av kommuner, boligforeninger, private borgere mv. til å dokumentere en påvirkning og eksempelvis utarbeide en handlingsplan for den samlede renoveringsinnsats i bygningsmassen.

DMR er IDMR er sertifisert etter ISO 9001, ISO 14001, DS 49001 (ISO 26000) og ISO 45001.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail