Inneklima

Inneklima

DMR Inneklima arbeider med en rekke forhold, som er relaterte til bygningers inneklima. Et dårligt inneklima kan føre til økt hodepine, tretthet, irritasjon av øye, nese og/eller luftveier. WHO anslår, at opp mot 30 % av alle nye eller nyrenoverte bygninger, har problemer med inneklimaet. DMR har erfaring i rådgivning om inneklimaproblemer i forbindelse med:

  • PCB.
  • bly.
  • asbest.
  • mugg og sopp.
  • radon.
  • luftforurensing fra eksempelvis trafikk, naborøyk og brenneovner.
  • miljøfremmede stoffer i inneklimaet, f.eks. klorerte oppløsningsmidler eller oljeprodukter.

I menyen til venstre, kan du lese mere om DMR’s rådgivningsytelser innenfor inneklimarelaterte forhold. DMR gir, i tett dialog med kunden, en kompetent rådgivning i forbindelse med undersøkelse av eventuelle inneklimaproblemers omfang og ved skades utbedring til fremtidig sikring av inneklimaet og undersøkelser av bygningsmaterialers innhold av miljøfremmede stoffer. Sistnevnte er ofte relevant i forbindelse med rivning eller renoveringsoppgaver.

DMR’s undersøkelser anvendes ofte av kommuner, boligforeninger, private borgere mv. til å dokumentere en påvirkning og eksempelvis utarbeide en handlingsplan for den samlede renoveringsinnsats i bygningsmassen.

DMR er ISO 9001:2015 sertifisert.

Kontakt gjerne DMR for rådgivning eller konkrete tilbud.

Kontaktperson


Carina Øraker Kjenne
Avdelingsleder, sikkerhetsrådgiver
Miljø- og sikkerhetsrådgiver

+47 926 67 470
E-mail